WOORDEN EN DADEN

Het levensverhaal van Georges de Smul

Bestel het boek

Georges...

Mijn verhaal en sociale inzet is begonnen in 1985, bijna 30 jaar geleden, met een folder van Artsen Zonder Grenzen (AZG). Ze zochten vrijwilligers om AZG bekend te maken en sponsoracties op touw te zetten.
Ik voelde dat de zin van mijn leven niet alleen waardevol kon zijn door alleen maar een goed draaiende voedingszaak en geld te verdienen. En was op zoek om iets concreet te doen in mijn omgeving, in de wereld, in het zuiden, waar mijn medemensen het moeilijk hebben.

Met mijn breeddenkende geest en sterke gezondheid kon ik alles aan. Ik stichtte 11-11-11 in mijn gemeente, stichtte de Antenne AZG, stichtte de Sporters voor Artsen Zonder Grenzen. Stapte in de politiek en zette mij in voor Poverello, Het Leger des Heils en voor UNIZO. Met steun van vele mensen, vrienden en bestuursleden van deze organisaties, hebben wij 12 miljoen euro ingezameld op deze 25 jaar.
Maar nog veel meer want veel mensen hebben mijn voorbeeld gevolgd.


  • Op stap voor Poverello

Ik liep 125 marathons en meer dan 200 halve marathons in gans de wereld; in Siberië, Zuid-Afrika, Hawaï, New-York,... Ook 5x de dodentocht van Bornem, 34 keer op 34 jaar de 20 km door Brussel vanaf 1982 tot 2015 zonder onderbreking en 24 keer voor Artsen Zonder grenzen van 1992 tot 2015 enz. en bijna allemaal voor sociale acties.
In 1987 besloot ik mijn 30ste marathon te lopen voor een sociaal doel in Hawaï, op het eiland Molokai van Pater Damiaan. En nu, na meer dan 25 jaar hebben honderdduizenden mensen mijn voorbeeld gevolgd. Ik ben er zeer fier op dat ik de echte voorloper en stichter ben van 'sporten voor een sociaal doel' binnen in België maar ook een beetje in de wereld.

Vijf jaar geleden werd ik door de koning benoemd als "Commandeur in de Kroonorde", voor mijn 25 jaar beroepsvrijwilligerswerk, samen met Tia Hellebaut, Kim Gevaert, Zuster De Vos en Dora van der Groen.
De motivatie vermeldt ook de stichting "Born in Africa" (BIA), in de sloppenwijken van ZA.
Van al mijn sociale acties heeft de stichting van "Born in Africa" een zeer speciale plaats in mijn hart. Ik ben er zeer fier op omdat ik deze organisatie stichtte in België op vraag van onze jongste dochter Isabelle die nu met haar gezin in Zuid-Afrika woont. Ze vertrok in 1998 naar Zuid-Afrika in het kader van ontwikkelingssamenwerking, en bleef er.


Zin om het volledige verhaal van Georges De Smul te kennen?
Lees dan het boek 'Woorden en daden, het levensverhaal van Georges De Smul'.
Door het boek te bestellen steunt u ook diverse liefdadigheidsdoelen waarin Georges actief is.

Een ode aan de vrijwilliger

Over het boek 'Woorden en daden'

Ook als hij niet aan het lopen is zit Georges niet stil. Voor zijn 70 jaar (2016) schrijven Georges en tekstschrijver Stefaan Kempynnck - Het Levensverhaal van Georges De Smul - het boek zal afzijn in de loop van het jaar 2016, maar kan nu al besteld en betaald worden. Een sterk, aangrijpend en motiverend boek over het boeiende leven van een vrijwillier, ondernemer, politieker, vader, grootvader en echtgenoot.

En de winsten van het boek gaan integraal naar 4 organisaties waarbij Georges nauw betrokken is, 11.11.11, Sporters voor Artsen zonder Grenzen, Poverello en Born in Africa.


Help Georges door het boek te bestellen.
Wij willen graag 300 of MEER boeken verkopen voor deze 4 sociale organisaties. Maar daarvoor hebben we uw steun nodig.

Bestel het boek

Hoe bestellen?

Dat kan eenvoudig door 19€ te storten op rekening van De Smul Georges BE39 1448 5126 5919 met als vermelding: boek Georges in 2016.

Meer dan 1 boek bestellen of vragen?
Stuur ons dan een berichtje via het formulier.